Αυτή είναι μια απόλυτα φυσιολογική ερώτηση που θα μπορούσε να αναρωτηθεί ο καθένας μας. Πρέπει όμως να λάβουμε σοβαρά υπ’ όψη τις εξής παραμέτρους:

Ανάπτυξη μεγαλύτερης υγρασίας λόγω κλιματικών αλλαγών.

● Συνεχή εξέλιξη και ενδυνάμωση των μικροβίων. 

● Αλλαγή τακτικής στο τρόπο καθαριότητας. (Οι νοικοκυρές είχαν περισσότερο χρόνο και σε τακτά χρονικά διαστήματα έβγαζαν τα  στρώματα ή τα έπιπλα σε εξωτερικό χώρο ραβδίζοντας τα).

● Ραγδαία αύξηση ρύπανσης. 

pastedGraphic.png

Πώς έγινε ο τόπος μας μέσα σε μία εικόνα!