Γενικοί Καθαρισμοί Κτηρίων

  • Αρχικοί καθαρισμοί
  • Συντήρηση Πολυκατοικιών – Γραφείων – αποθηκών – εργοστασίων – καταστημάτων
  • Καθαρισμοί βιομηχανικών δαπέδων